1- ابتدا مبلغ خود را طبق یکی از دو روش زیر پرداخت کنید:

پرداخت آنلاین اورانوس|خرید محصولات اورانوس
پرداخت آنلاین
لیست شماره حساب اورانوس|خرید محصولات اورانوس
لیست شماره حساب ها

2 - بعد از پرداخت مبلغ از طریق لینک زیر فیش واریزی خود را ثبت کنید:

ثبت فیش واریزی اورانوس|خرید آنلاین اورانوس
ثبت فیش واریزی


نکته:

*برای خرید نرم افزار حتما نام نرم افزار مورد نظر به همراه آدرس کامل و کدپستی را ثبت کنید.
*برای ارتقا حتما نام نرم افزار و
شماره بارکد نسخه قبل به همراه آدرس کامل و کدپستی را نیز بنویسید
*و برای خرید شارژ و خط اختصاصی حتما نام کاربری انگلیسی را بنویسید.

* در خرید نرم افزار مبلغ 10 هزار تومان هم بابت پست و بسته بندی واریز نمایید.


3 - پایان خرید:
بعد از انجام موارد فوق نیاز به تماس با شرکت نیست ثبت فیش واریزی به کارشناسان بخش فروش ایمیل می شود و به زودی درخواست شما را انجام خواهند داد.

 
 
oranusnovin.ir, 2006 -2017