ثبت شکایت


در راستای مشتری مداری و احترام به حقوق مشتریان عزیز, می توانید در صورتی که انتقاد و شکایتی از هر یک از واحدهای گروه نرم افزاری اورانوس دارید از طریق این لینک ثبت نمایید و قسمت پاسخگو را ثبت شکایت انتخاب نمایید. در اولین فرصت پاسخ داده می شود.

 


| ثبت شکایت
غیر از ساعات کاری در اولین فرصت پاسخ داده می شود

 

 

 
 
oranusnovin.ir, 2006 -2018