برای شروع ابتدا  قوانین اورانوس تاک را بخوانید و تایید کنید.

مرحله 1 قوانین سایت و موافقت با آن        مرحله 2 ثبت نام در سایت     مرحله 2 پرداخت اشتراک و لذت بردن از آموزش های ما
 
لطفا قوانین زیر را بدقت بخوانید و درصورت تایید , درقسمت پایین آنرا تایید کنید.

برای ادامه,از طریق قسمت بالا، موافقت خود را با قوانین عضویت اعلام کنید
  
oranusnovin.ir, 2006 -2017